به آدرس ما در برنامه  WAZE وGOOGLEMAP با نام گروه پزشکان رز دسترسی خواهید داشت.

جوایز و تقدیر نامه ها

همایش رضایتمندی مشتری دی ماه 1390

همایش نوآوری در تولید و خدمات 1391

نظرات بسته شده اند