رژیم غذایی کم چربی فشار خون را کاهش میدهد

گزارش New England humal of Medicine که بر پایه آزمایشات بسیاری که انجام گرفته است تنظیم گردیده است نشان مي دهد که رژیم غذایی غنی از کربوهیدرات و سبزیجات و محدود از چربي هاشت بميزان چشمگیری ما را در بهبود فشار خون بالا كمك می نماید. همچنین بعضی از آزمایشات به این نتیجه رسیده اند که رژیم غذایی محدود از نمك در مورد بسياري از افراد تاثيري در بهبود فشار خون ندارد بسياري از افراد چون فکر میکنند که نمك باعث نگهداری بیشتر آب درون بدن می شود لذا محدود کردن آن موجب میگردد که فشار خون بالا تنطیم گردد. افزایش دریافت نمك به سبب افزایش حجم خون سمت موجب مي گردد که فشار خون فرد بالا برود. به هر صورت اطلاعات نشان می دهند که محدود کردن دریافت نمك به مقدار کم تاثيري در بهبود فشار خون بالا ندارد و محدودیت زیاد نمك هم ممکن است فشار خون را حتی بیشتر از قبل بالا ببرد. محدودیت بسیار شدید نمك أصلا مفید نیست. میزان مرگ و میر در افرادی که دارای رژیم کم تمك بوده اند بالاست و داروهای کاهش فشار خون نیز باعث کاهش سطح بهره هوشی میشوند. از این گذشته رژیم بسیار محدود از نمك میتواند فشار و کلسترول خون را بالا ببرد و همچنین موجب بروز حملات قلبی بشود. کمبود نمك باعث میشود که کليه ها و غدد فوق کلیوی مقدار بیشتری از هورمون های رتیل و آلدوسترون تولید کنند که این امر موجبة افرایش فشار خون میشود.
به عبارت دیگر رژیم غذایی کم چربی و ورزش و کاهش وزنه و محدود کردن الکل به همراه مصرف داروهای کاهش فشار خون است که میتواند موجب به کاهش فشار خون گردد

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •