به آدرس ما در برنامه  WAZE وGOOGLEMAP با نام گروه پزشکان رز دسترسی خواهید داشت.

گالری

همایش رضایتمندی مشتری دی ماه 1390

اولین کنفرانس بین المللی بزرگان مدیریت و راهبری 1390/12/18

اولین کنفرانس بین المللی بزرگان مدیریت و راهبری 1390.12.18

همایش نوآوری در تولید و خدمات 1391/4/17

دومین همایش استانداردها ، کیفیت و تولیدات صادرات محور 1391/4/28

گرد همایی کارآفرینان و بنیانگذاران صنعت ؛ تجارت و خدمات ایرانی 1

نظرات بسته شده اند