به آدرس ما در برنامه  WAZE وGOOGLEMAP با نام گروه پزشکان رز دسترسی خواهید داشت.

ادامه مطلب

عملکرد کلسیم در بدن

ضربان قلب را تنظیم می‌کند.بیخوابی را کاهش می‌دهد.در متابولیسم آهن بدن مؤثر است.در تنظیم کار سیستم اعصاب بدن بخصوص در انتقال تحریکات نقش اساسی دارد.کلسیم عامل استحکام استخوانهاست. کلسیم کافی باید در غذای نوجوانان قبل از بلوغ وجود اشته باشد تا استخوانها تراکم مناسبی بیابند و در سالمندی به پوکی استخوان مبتلا نشوند.برای عملکرد عضلات […]